Vittrup Tømrer & Snedker
bygger på troværdighed

Vittrup Tømrer og Snedker ApS beskæftiger i dag fire dygtige svende samt to lærlinge. I perioder har vi vikarer efter behov. Hertil kommer at vi i de sidste to år har været Isolatør, hvor vi har en arbejdsmand ansat, som udover isoleringsopgaver, ad hoc opgaver som opstilling af stillads og oprydning på pladserne. Derudover en række dygtige samarbejdspartnere, som vi gennem tiden har opbygget et nært og tillidsfuldt forhold til. Det giver dig sikkerhed for veludført arbejde, uanset hvad opgaven drejer sig om.

Balance i opgaver og arbejde

Vittrup Tømrer og Snedker ApS kan tilbyde løsning af enhver opgave i vores område, som dækker Løkken, Hjørring, Vendyssel og området heromkring.

For os er det vigtigt, at vi ikke siger ja til mere arbejde, end at vi kan overholde den tidsplan, der er aftalt med dig. Det giver os de bedste forudsætninger for at udføre håndværk i den bedste kvalitet, ikke mindst fordi indehaver Peter Larsen-Ledet selv er med ude på samtlige byggepladser, og deltager aktivt i arbejdet.

Vægt på værdi

Vi arbejder ud fra et koncept, der er baseret på at skabe løsninger i høj kvalitet, som er til glæde og gavn i mange år fremover. Det går igen i hele virksomheden, det arbejde vi udfører og de samarbejdspartnere, vi benytter os af.

Vores koncept går igen, uanset om vi betjener privatpersoner, virksomheder, offentlige institutioner, boligforeninger eller lignende.

Ønsker du at vide mere om Vittrup Tømrer og Snedker ApS, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os i dag